Nieuwe vrijwilligers digitaliseringsproject

11 februari 2019

Botanische tuinen beschermen en onderhouden vele soorten planten waaronder planten die bedreigd zijn of die helemaal nergens meer voorkomen in het wild. De kennis over deze planten is van grote betekenis voor het behoud van biodiversiteit. Het goed documenteren van plantencollecties is het meest typerende aspect van een botanische tuin waar we jouw hulp voor nodig hebben.

Onze zoektocht naar vrijwilligers die het digitaliseringsproject op zich willen nemen heeft een mooi resultaat opgeleverd. Inmiddels zijn er twee  vrijwilligers begonnen. Samen voorzien zij de cactus- en succulentencollectie van nieuwe labels en zorgen zij voor de digitale archivering van de collectie.