Vrijwilliger

De ruim 40 vrijwilligers (georganiseerd in de stichting Vrijwilligers Botanische tuin VU) zetten zich onder leiding van de medewerkers in voor het groenonderhoud van de tuin en het runnen van de winkel. Zo dragen zij bij aan het beheer van de Botanische tuin.

Doel

Het stichtingsbestuur vertegenwoordigt de vrijwilligers bij de exploitatie van de Botanische tuin Zuidas. Dat doen zij onder meer door:

  • jaarlijks een actieplan te formuleren in overleg met de hortulanus en de vrijwilligers, waarin tevens wordt vastgelegd welk deel van het vermogen besteed zal worden aan gereedschap en inrichting. Het stadsdeel Zuid heeft het werk van de vrijwilligers gesteund met een substantieel bedrag
  • bij te dragen aan het daadwerkelijke onderhoud van de Botanische tuin in samenwerking met de vaste medewerkers, met nadruk op de bescherming van de collecties
  • bij te dragen aan de bedrijfsvoering van de winkel.

Twee keer per jaar wordt een bijeenkomst voor alle vrijwilligers georganiseerd. Mede om de kennisvergaring van de vrijwilligers te bevorderen.

Het bestuur wordt gevormd door Fieke Konijn, Hansje van Weel, Josje Bicker, Claire Sturm en Dennis Lodder.

Adres

Van der Boechorststraat 8 1081 BT  Amsterdam
Contactpersonen:
Fieke Konijn, voorzitter
Claire Sturm, secretaris
E-mailadres: info@botanischetuinzuidas.nl

Vrijwilligers voor de winkel

Botanische tuinen beschermen en onderhouden vele soorten planten waaronder planten die bedreigd zijn of die helemaal nergens meer voorkomen in de natuur. De kennis over deze planten is van grote betekenis voor het behoud van biodiversiteit. Ruim veertig vrijwilligers van allerlei leeftijden en met uiteenlopende achtergronden dragen bij aan het voortbestaan van de botanische tuin. Onder leiding van de vaste medewerkers verzorgen zij het groen en houden de winkel draaiend, waar planten, zaden en aanverwante artikelen worden verkocht.