Over ons

De Botanische tuin heeft een metamorfose ondergaan sinds in 2014 een convenant werd gesloten met het Stadsdeel Zuid, Stichting VU/VUmc en de Stichting Vrijwilligers Botanische tuin. Dit convenant is het vertrekpunt voor de vernieuwde Botanische tuin Zuidas.

Uitgangspunt bij dit besluit is de visie van VU en VUmc op het maatschappelijk belang van een groene invulling van het landschapsplan van de VU Campus, en het terugbrengen van een publiek toegankelijke en hoogwaardige tuin op de campus van VU en VUmc.

De Botanische tuin wordt meer ontsloten, krijgt ruimere openingstijden, een programmering voor cultuur en ontspanning, en meer horecavoorzieningen. Deze nieuwe invulling is mogelijk doordat alle betrokkenen zich er energiek en toegewijd voor inzetten. De huidige medewerkers en vrijwilligers nemen het beheer op zich. Tot 2023 is de continuïteit van de Botanische tuin gewaarborgd.

Organisatie

De Botanische tuin Zuidas is ondergebracht in een stichting. Het bestuur wordt gevormd door Margreeth van der Meijde (directeur van VUmc, Instituut voor Onderwijs en Opleiden), Fokke Rakers (directeur projectbureau huisvesting VUmc), Michel Schapers (Facility Manager VUmc) en Josja van der Veer (directeur van de Facilitaire Campus Organisatie (FCO) van de Vrije Universiteit).

Medewerkers

De dagelijkse leiding is in handen van hortulanus Geralt Joren. Hij wordt bijgestaan door Dennis Lodder (cactussen en succulenten), Hans Vissers (kassen en tuin) en Ivor Meijer (kuipplanten en tuin).

Vrijwilligers

De ruim 40 vrijwilligers (georganiseerd in de stichting Vrijwilligers Botanische tuin VU) zetten zich onder leiding van de medewerkers in voor het groenonderhoud van de tuin en bemensen van de winkel. Zo dragen zij bij aan het beheer van de Botanische tuin. Lees meer over de vrijwilligers en de vacatures die we hebben.

Stichting Vrienden van de Botanische tuin Zuidas

Het bestuur van de stichting Vrienden van de Botanische tuin Zuidas zet zich in voor het behoud van de collecties en verzamelingen, en steunt de tuin, indien nodig ook financieel. Zij beheren en onderhouden de contacten met de donateurs. Dit zijn veelal particulieren die de Botanische tuin Zuidas een warm hart toedragen.

Contactpersoon: Johan Sturm
E-mailadres: info@vriendenbtz.nl
Postadres: Dichtershof 17, 1382 DE  Weesp
www.vriendenvandebotanischetuinzuidas.nl

 

 

 

Medewerkers en vrijwilligers

De tuin in 1971