Over ons

De Botanische tuin heeft een metamorfose ondergaan sinds in 2014 een convenant werd gesloten met het Stadsdeel Zuid, Stichting VU/VUmc en de Stichting Vrijwilligers Botanische tuin. Dit convenant is het vertrekpunt voor de vernieuwde Botanische tuin Zuidas.

Uitgangspunt bij dit besluit is de visie van VU en VUmc op het maatschappelijk belang van een groene invulling van het landschapsplan van de VU Campus, en het terugbrengen van een publiek toegankelijke en hoogwaardige tuin op de campus van VU en VUmc.

De Botanische tuin wordt meer ontsloten, krijgt ruimere openingstijden, een programmering voor cultuur en ontspanning, en meer horecavoorzieningen. Deze nieuwe invulling is mogelijk doordat alle betrokkenen zich er energiek en toegewijd voor inzetten. De huidige medewerkers en vrijwilligers nemen het beheer op zich. Tot 2023 is de continuïteit van de Botanische tuin gewaarborgd.

Organisatie

De Botanische tuin Zuidas is ondergebracht in een stichting. Het bestuur wordt gevormd door Els van Haasen (Manager Services, Facilitaire Campus Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam), voorzitter en Ingrid Hissink (Directeur Financien, VUmc), penningmeester.

Medewerkers

De dagelijkse leiding is in handen van Robbert Loots. Hij wordt bijgestaan door Dennis Lodder (cactussen en succulenten) en Ivor Meijer (kuipplanten en tuin).

Vrijwilligers

De ruim 40 vrijwilligers (georganiseerd in de stichting Vrijwilligers Botanische tuin VU) zetten zich onder leiding van de medewerkers in voor het groenonderhoud van de tuin en bemensen van de winkel. Zo dragen zij bij aan het beheer van de Botanische tuin. Lees meer over de vrijwilligers en de vacatures die we hebben.

Stichting Vrienden van de Botanische tuin Zuidas

Het bestuur van de stichting Vrienden van de Botanische tuin Zuidas zet zich in voor het behoud van de collecties en verzamelingen, en steunt de tuin, indien nodig ook financieel. Zij beheren en onderhouden de contacten met de donateurs. Dit zijn veelal particulieren die de Botanische tuin Zuidas een warm hart toedragen.

Contactpersoon: Nicole van den Bogerd
E-mailadres: info@vriendenbtz.nl

Word donateur van de tuin. Met een klein bedrag per jaar steunt u al de tuin. Dat kan op:
NL 89 INGB 000 101 96 34, ten name van Vrienden Botanische tuin Zuidas

www.vriendenvandebotanischetuinzuidas.nl

 

Jaarverslag 2018 dd 26-11-2019

 

Vrijwilliger Wouter

De tuin in 1971