Reislustigheid van zaden

11 december 2017

De lezing die Norbert Peeters op 6 december gaf, over de reislustigheid van zaden, was een groot succes.
Peeters vertelde enthousiast en met vele voorbeelden hoe planten en bomen zich weten de verspreiden door hun zaden uit de rusten met vleugels en propellers  (wind), haken (meeliften) en luchtkamers ( rivieren/zee) . De vormenrijkdom was indrukwekkend.

Hij liet zien hoe onderzoekers als Henry David Thoreau en de beroemde Britse bioloog Charles Darwin  hier achter zijn gekomen. Een kopje slib uit de rivierbodem, uitgesmeerd in een kweekbak leverde na enig geduld, water en zon, wel 500 plantensoorten op! En een vogelpoepje: drie planten. Bovendien had hij vele mooie voorbeelden meegenomen.

Ook in 2018 zal Norbert Peeters regelmatig de tuin bezoeken om leerzame lezingen te geven.