Meerkoetjes in de tuin

30 mei 2019

Ook in de tuin is de lente begonnen. Een vlijtig meerkoetje heeft een nestje gebouwd. Na zo’n 3 weken broeden zijn onlangs de eerste kuikens uit het ei gekropen.

Tot 40 à 60 dagen na de geboorte worden de kuikens door hun moeder verzorgd. Zij bedelen dan constant met piepende geluidjes om voer en zijn al vanaf een grote afstand te horen.