Brains, Buildings and Business

20 november 2018

De Vrije Universiteit en Zuidas groeien snel naar elkaar toe, op weg naar een centrale speler en economisch kenniscentrum van het metropoolgebied Amsterdam. Gezamenlijk staan ze bovendien voor één van de grootste bouwopgaves van Nederland, waarin bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap gemengd zullen worden met wonen, sport, cultuur en horeca. Welke toekomstvisies schuilen hierachter, in ruimtelijk en maatschappelijk opzicht? Is er een gemeenschappelijke agenda? Maar ook: waar liggen de grenzen? Is wetenschap te koop?

In een  tweedaags congres is er gelegenheid om vragen te stellen over verleden, heden en toekomst van de relatie tussen de VU en Zuidas, tussen universiteit en bedrijfsleven. Dag 1 (29 november) is gewijd aan campusontwikkeling in historisch perspectief, dag 2 (30 november) aan beleid en reflectie ten aanzien van de toenadering van de VU en Zuidas.

Programma

Het congres is in de Nederlandse taal. Toegang is gratis.