Terug naar Activiteiten

Agora by Timo Aho

Tentoonstelling Agora

Sep 22

AGORA, de dynamiek van kijken en bekeken worden.
Met werken van Timo Aho, Lauren La Rose, Aoife McGarrigle en Catherine E. van Olden.

Een groepstentoonstelling over de rol van kunst en kunstenaars bij het definiëren, creëren en gebruiken van de openbare ruimte. De Botanische tuin verwelkomt vier Schotse kunstenaars om uit te dagen waarom en hoe publieke en private ruimte gescheiden zijn; hoe grenzen worden getrokken en overschreden; wie mag staan ​​en spreken en waar. In de botanische tuin, een openbare ruimte en een natuurlijk platform voor de projectie van stemmen in de stedelijke ruimte, delen vier kunstenaars hun ervaringen met het uitdagen van de veronderstelde grenzen van de openbare ruimte met betrekking tot belangrijke onderwerpen zoals vrouwenrechten, het milieu en immigratie.

De tuin wordt getransformeerd in een landschap van sculpturale lichtelementen, fotografische installaties, prenten en performances in en buiten de kassen.

  • De tentoonstelling is te bezoeken op zaterdag 22 en zondag 23 september, van 12.00 tot 17.00 uur
  • Rondleidingen met kunstenaars om 13.00 uur en 14.00 uur
  • De toegang is gratis

Deze tentoonstelling is samengesteld door Rudy Kanhye
Ga naar www.playattheagora.com voor meer informatie.

Engelse versie

AGORA,  the dynamic of watching and being watched.
Featuring works by Timo Aho, Lauren La Rose, Aoife McGarrigle and Catherine E. van Olden

A group exhibition exploring the role of art and artists in defining, creating, and using public space.
The Botanical Garden welcome four Scottish based artists to challenge why and how public and private space are separated; how boundaries are drawn and transgressed; who is allowed to stand and speak and where. In the Botanical Garden, a public space and natural platform for the projection of voices into urban space, four artists share their experiences challenging the assumed boundaries of public space addressing important topics such as women’s rights, the environment and immigration.
The garden is transformed into a landscape of sculptural light elements, photographic installations, prints and performances in and outside the greenhouses.

  • The exhibition can be visited on Saterday, September 22 and Sunday, September 23 from 12:00 to 17:00 hrs.
  • Entrance is free
  • Artist-guided tours at 13.00 hrs and 14.00 hrs.

This exhibition is curated by Rudy Kanhye.

Visit www.playattheagora.com for more information.